Skip to content
Mediator Chrzanów Maria Buchała

Mediator Maria Buchała

Prowadzę mediacje od 2019 r.

Jestem prawniczką z 10-letnim doświadczeniem zawodowym.
Pomagam klientom w polubownym rozwiązywaniu sporów.

Jestem absolwentką studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyłam w 2014 r. Już w trakcie studiów podjęłam pracę na stanowisku specjalisty do spraw postępowania sądowego w kancelarii radcy prawnego we Wrocławiu, gdzie zdobyłam niezbędne doświadczenie, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego.

W 2019 r. ukończyłam szkolenie „Mediacje-przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” organizowane przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. Jako mediator od 2019 r. prowadzę postępowania zarówno ze zlecenia sądów, jak i mediacje umowne.

Ponadto jestem doradcą obywatelskim związanym ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z Katowic i aplikantką adwokacką, odbywającą aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

MEDIACJA ZAMIAST SĄDU

Celem mediacji jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy stronami, zwieńczonego podpisaniem ugody. W ugodzie wskazujemy działania, jakie podejmą strony dążąc do zakończenia powstałego sporu.

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego i jako tytuł wykonawczy stanowi podstawę egzekucji komorniczej.

Mediacje umowne prowadzone są na podstawie umowy pomiędzy stronami a mediatorem, gdy strony zdecydują się na rozwiązanie sporu poza sądem.

ZALETY MEDIACJI

 • skuteczność – przerywa bieg terminu przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem,
 • oszczędność – wielokrotnie niższe koszty niż w postępowaniu sądowym, a do tego z góry określone,
 • szybkość – przebieg mediacji jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron,
 • poufność i dyskrecja – mediacja jest tajna, w przeciwieństwie do jawnego procesu sądowego, a mediatora obowiązuje tajemnica,
 • minimum formalności,
 • przyjazna atmosfera i mniej stresu, w porównaniu z występowaniem przed sądem,
 • zachowanie kontroli nad swoją sprawą,
 • możliwość utrzymania relacji osobistych i biznesowych pomiędzy stronami.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

 • jest nieporównywalnie szybsza w stosunku do postępowania sądowego. Przykład z praktyki: ugodę w przedmiocie alimentów sąd potrafi zatwierdzić nawet na następny dzień, a najpóźniej w ciągu tygodnia, podczas gdy postępowanie sądowe w identycznej sprawie rzadko trwa krócej niż pół roku.
 • ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem,
 • ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie, na podstawie którego można prowadzić postępowanie egzekucyjne, czyli można ją od razu zanieść do komornika,
 • zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie sądowe w sprawie,
 • w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji sąd z urzędu zwraca stronie całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, a na dalszym etapie postępowania ¾ opłaty,
 • mediacja pozwala stronom wypracować akceptowalne rozwiązanie problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zapewnia stronom możliwość decydowania o ostatecznym wyniku sprawy i zwiększa gwarancję trwałego zakończenia konfliktu,
 • podjęta w toku postępowania sądowego przyczynia się do skrócenia okresu jego trwania.

ZAKRES SPRAW

 • mediacje rodzinne, w tym alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie wobec dorosłego dziecka), kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, Rodzicielski Plan Wychowawczy i przygotowanie do rozwodu;
 • mediacje cywilne, w tym dział spadku, podział majątku wspólnego, zapłata;
 • mediacje gospodarcze, w tym wykonanie umów, zapłata;
 • mediacje pracownicze, w tym odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy, przywrócenie do pracy, odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzona pracodawcy;
 • mediacje karne

KOSZTY

 • W przypadku mediacji umownej koszt mediacji ustalany jest indywidualnie, w zależności od skomplikowania sprawy.

KONTAKT

Maria Buchała Mediator

Ul. Krakowska 1, 32-500 CHRZANÓW

tel. +48 516 416 785

e-mail: maria.buchala@gmail.com