kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów
kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

KANCELARIA MEDIATORA MARIA BUCHAŁA


MEDIACJA ZAMIAST SĄDU

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego i jako tytuł wykonawczy stanowi podstawę egzekucji komorniczej.

Prowadzę mediacje ze skierowania sądu oraz mediacje umowne na podstawie umowy pomiędzy stronami a mediatorem, gdy strony zdecydują się na rozwiązanie sporu poza sądem.


kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

uchylenie alimentów Chrzanów


uchylenie alimentów Chrzanów


uchylenie alimentów Chrzanów

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

ZALETY MEDIACJI


kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów skuteczność - przerywa bieg terminu przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów oszczędność – wielokrotnie niższe koszty niż w postępowaniu sądowym, a do tego z góry określone

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów szybkość – przebieg mediacji jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów poufność i dyskrecja – mediacja jest tajna, w przeciwieństwie do jawnego procesu sądowego, a mediatora obowiązuje tajemnica

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów minimum formalności

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów przyjazna atmosfera i mniej stresu, w porównaniu z występowaniem przed sądem

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów zachowanie kontroli nad swoją sprawą

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów możliwość utrzymania relacji osobistych i biznesowych pomiędzy stronami
kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

ZAKRES SPRAW


kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów mediacje rodzinne

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów mediacje cywilne

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów mediacje gospodarcze

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów mediacje pracownicze

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

MEDIACJE ONLINE


W sytuacji, gdy tradycyjne spotkanie mediacyjne nie jest możliwe, zapraszam do skorzystania z mediacji w formie zdalnej, czyli bez konieczności osobistych spotkań ze stronami. Wykorzystując środki do komunikowania się na odległość, takie jak telefon, e-mail czy wideokonferencja, pomogę Państwu w rozwiązaniu sporu i zawarciu ugody. Jako profesjonalny mediator zapewniam Państwu poufność i bezpieczeństwo tego procesu.
kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z MEDIACJI?


kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie (art. 183 [15] k.p.c.), na podstawie którego można prowadzić postępowanie egzekucyjne

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie sądowe w sprawie

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym (w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji sąd z urzędu zwraca stronie całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, a na dalszym etapie postępowania ¾ opłaty)

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów zapewnienia stronom możliwość decydowania o ostatecznym wyniku sprawy

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanówzwiększa gwarancję trwałego zakończenia konfliktu

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanówpozwala stronom wypracować akceptowalne rozwiązanie problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanówprzyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego
kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów


O MNIE


kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów
Mediator Maria Buchała - jestem absolwentką studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyłam w 2014 r. Już w trakcie studiów podjęłam pracę w zawodzie prawnika. Od 2014 do 2018 roku nieprzerwanie zatrudniona byłam na stanowisku specjalisty do spraw postępowania sądowego w kancelarii radcy prawnego we Wrocławiu, gdzie zdobyłam niezbędne doświadczenie, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego. Następnie ukończyłam szkolenie „Mediacje-przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” organizowane przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. Jako mediator prowadzę postępowania zarówno ze zlecenia sądów, jak i mediacje umowne. Ponadto jestem doradcą obywatelskim związanym ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z Katowic.
kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

KOSZTY


W przypadku mediacji ze skierowania sądu jej koszty określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz U. 2016.921).

W przypadku mediacji umownej koszt mediacji ustalany jest indywidualnie w umowie o mediację, w zależności od skomplikowania sprawy.

Szczegółowe informacje o kosztach można uzyskać pod nr telefonu 516 416 785.
kancelaria mediatora, mediator, mediacje, mediacja, ugoda, Chrzanów

ZAPRASZAMY DO KONTAKTUKancelaria mieści się w Chrzanowie przy ul. Siennej 6. Kontakt mailowy: maria.buchala@gmail.com . W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu : 516 - 416 - 785